Een gouden oorijzer: als je het goed beschouwt klopt dit niet. Iets is van ijzer óf van goud. Is er een naam voor dit soort combinaties?

Ja, dit noemen we een 'contradictio in adjecto' ('een tegenstrijdigheid in het bijgevoegde'). Andere voorbeelden zijn: een koperen blik, een levend geraamte, droog water en koud vuur.