Is chicheid wel juist geschreven?

Chicheid is juist, maar er is wel iets raars mee: er staan een c en een h achter elkaar die niet als [ch] worden uitgesproken. Voor dit soort gevallen van 'botsende' medeklinkers bestaan geen regels, wat bijvoorbeeld bij klinkerbotsing wel het geval is (een trema in skiën, een streepje in zo-even). Chicheid is een afleiding, dus dan denk je aan een trema – maar dat kan niet op de h, en een apostrof is ook maar raar (chic'heid).

Een ander probleemgeval is een samenstelling als ad-hocinstelling: de combinatie ci wordt gewoonlijk als [si] uitgesproken, maar niet op de grens van twee woorddelen in een samenstelling. Ook hier is geen regel voor, maar in een samenstelling bestaat altijd de mogelijkheid om een verduidelijkend koppelteken te gebruiken. Dat raden we dan ook aan: ad-hoc-instelling.

Chiqueheid is overigens niet juist: we spreken chique uit als [sjieke], want het is de verbogen vorm van chic.