Wat is het verkleinwoord van cake?

Cakeje is de juiste vorm.

Welk verkleiningsachtervoegsel je gebruikt, hangt af van de laatste klank van het grondwoord. Bij cake is dat een [k]. Bij zulke woorden eindigt de verkleinvorm op -je: koekje, pakje, trucje, viezerikje, etc. Daarom is het ook cakeje. De e van cake blijft daarin staan omdat cakje een verkeerde uitspraak zou opleveren. De schrijfwijzen cake'je en cake-je zijn niet juist; een apostrof of streepje is nergens voor nodig, en ook niet per se duidelijker.

Er zijn meer Engelse woorden die een wat vreemd uitziende verkleinvorm hebben; voorbeelden zijn raceje, aceje, gamepje en websiteje. Steeds is het handhaven van de e voor het verkleiningsachtervoegsel nodig voor de juiste uitspraak. Dat is ook het geval in de vervoeging van sommige Engelse werkwoorden, zoals upgraden (hij upgradet) en skaten (ik skatete).