Hoe schrijf je het verkleinwoord van bulletin: als bulletinnetje of als bulletintje?

De juiste schrijfwijze is bulletintje.

Bulletin spreken we uit met een klinker op het eind: de Franse neusklinker ê (we zeggen [bulletê]). Als een woord eindigt op een klinker of een tweeklank vormen we het verkleinwoord door er -tje achter te plaatsen: koe - koetje en trui - truitje. Dat doen we ook met Franse leenwoorden zoals bulletin: bassintje, bulletintje, dessintje, vaccintje, enz.

De spelling bulletinnetje zou erop duiden dat we bulletin uitspreken als [bulletin]; het zou dan lijken op woorden als pin - pinnetje en spin - spinnetje.

De meeste naslagwerken (zoals het Groene Boekje, Van Dale en het Witte Boekje) geven maar weinig verkleinvormen van dergelijke woorden. Dessintje staat wel in Van Dale, maar bassintje, bulletintje en vaccintje zijn nergens opgenomen.