Wat is juist: blouse of bloes?

Blouse en bloes zijn gelijkwaardige spellingvarianten. Ze komen in alle woordenboeken en spellinglijsten allebei voor. Het woord is in de negentiende eeuw uit het Frans overgenomen in de vorm blouse. Tegen het eind van die eeuw kwam de vernederlandste schrijfwijze bloes op, die sinds 1914 in Van Dale staat.

Blouse lijkt iets gebruikelijker. Mogelijk komt deze vorm iets chiquer over dan de vernederlandste vorm bloes. Het verkleinwoord bloesje lijkt dan weer gebruikelijker dan blouseje.

Ook bij samenstellingen met -bloes/-blouse heeft de taalgebruiker de keuze. Dus bijvoorbeeld overhemdblouse/overhemdbloes, hemdblouse/hemdbloes en uniformblouse/uniformbloes zijn allemaal juist.

Er zijn veel meer woorden met gelijkwaardige spellingen. Bijvoorbeeld molecule/molecuul, parcours/parkoers en toernooi/tornooi. Dat wil dan ook zeggen dat beide varianten in samenstellingen gebruikt mogen worden. Dus: RNA-molecuul/RNA-molecule, hindernissenparcours/hindernissenparkoers en tennistoernooi/tennistornooi.