Wat is juist: 'We verwachten dat je bijdraagt aan het ontwikkelen van nieuwe plannen' of 'We verwachten dat je bijdraagt tot het ontwikkelen van nieuwe plannen'?

'We verwachten dat je bijdraagt aan het ontwikkelen van nieuwe plannen' is het best.

Bijdragen kan met het voorzetsel tot en met het voorzetsel aan worden gecombineerd. Daar hangt een subtiel betekenisverschil mee samen. Bijdragen aan iets betekent 'een activiteit bevorderen door ergens een (concrete) bijdrage aan te leveren'. Daarvan is sprake in de hierboven genoemde zin, en bijvoorbeeld ook in: 'Wat fijn dat u wilt bijdragen aan de nieuwe aflevering van het tijdschrift.' Bijdragen tot iets betekent 'ergens een gunstige invloed op hebben en daardoor mede doen ontstaan': 'De inzet van de medewerkers droeg bij tot de goede resultaten.' Bijdragen aan is vaak iets wat een persoon doet, bijdragen tot past meer bij iets abstracts.

Meer voorbeelden:

  • Ik draag graag bij aan het verbeteren van het sociale klimaat op school. (lever een concrete bijdrage aan)
  • Wie zijn kinderen veel voorleest, draagt bij aan hun taalontwikkeling. (levert een concrete bijdrage aan)
  • Zijn pessimisme droeg niet bepaald bij tot een goede sfeer. (had geen gunstige invloed op)
  • Haar aanpak heeft zeker bijgedragen tot het succes van het project. (heeft een gunstige invloed gehad op)

Overigens wordt bijdragen aan steeds vaker ook gebruikt in de betekenis 'een gunstige invloed hebben op'. De meeste mensen zullen een zin als 'Haar aanpak heeft zeker bijgedragen aan het succes van het project' prima vinden, terwijl je hier op basis van de betekenisomschrijvingen in de woordenboeken tot zou verwachten.

In de betekenis 'een financiële bijdrage leveren aan' is alleen bijdragen aan mogelijk: 'Wie wil er allemaal bijdragen aan hun huwelijkscadeau?'

Ook bijdragen in is mogelijk, vrijwel altijd in combinatie met kosten: 'Esmee wilde zelf ook bijdragen in de kosten.'