Is het Bijbel met een hoofdletter of bijbel met een kleine letter?

Bijbel wordt met een hoofdletter geschreven als de naam van het heilige boek is bedoeld dat de basis vormt van het christelijk geloof. Het is met een kleine letter als er een tastbaar exemplaar wordt bedoeld. Voor Koran/koran, het islamitische equivalent, geldt hetzelfde.

De Heilige Schrift

Als het om de Bijbel of Koran als (heilige) tekst gaat, als verhaal, krijgt het woord een hoofdletter:

  • Veel uitdrukkingen zijn gebaseerd op verhalen uit de Bijbel.
  • Onze buurkinderen zaten op de school met de Bijbel.
  • Bij ons thuis lazen we na het eten uit de Koran.

In de officiële spelling krijgen ook samenstellingen met Bijbel en Koran in deze betekenis een hoofdletter, bijvoorbeeld: Bijbelstudie, Bijbelkennis, Bijbelboek, Koranschool, Korangeleerde. Ook het bijvoeglijk naamwoord Bijbels, zoals in Bijbelse geschiedenis of een Bijbelse gelijkenis, heeft sinds 2005 officieel een hoofdletter, evenals de tegenhanger on-Bijbels.

In onze Spellingwijzer Onze Taal krijgen Bijbel en Koran als naam van het heilige boek eveneens een eerbiedshoofdletter. Maar de hoofdletter in samenstellingen is wat ons betreft zeker niet noodzakelijk; er is veel voor te zeggen de eerbiedskapitaal alleen te gebruiken voor het heilige boek zelf. Zo wordt ook voorkomen dat teksten over de Bijbel of de Koran wemelen van de hoofdletters. In de Spellingwijzer staan dan ook alternatieven als bijbelstudie, bijbelkennis, bijbelboek en koranschool (met een kleine letter). Ook bijbels en onbijbels zijn heel gangbaar met een kleine letter, en hoeven wat ons betreft niet te worden afgekeurd. 

Het fysieke boek

Als het om het 'fysieke' boek gaat (dat je kunt vastpakken), vervalt de eerbiedshoofdletter ook in de officiële spelling. Dat geldt ook voor afleidingen en samenstellingen met bijbel in deze betekenis. De volgende zinnen zijn ook in de officiële spelling allemaal juist:

  • De gemiddelde dominee heeft een kast vol bijbels.
  • Bij het afscheid van de zondagsschool kreeg ze een bijbel.
  • Zeer dun papier wordt ook wel bijbelpapier genoemd.
  • In de beduimelde kinderbijbel die wij vroeger hadden, stonden heel mooie illustraties.
  • Dat is een fraai zakbijbeltje.