Wat is juist: 'stellingen behorend bij het proefschrift' of 'stellingen behorende bij het proefschrift'
 

Beide vormen zijn juist, maar wij hebben een voorkeur voor behorend, zonder -e.

Behorend is een tegenwoordig deelwoord; dat vormen we door d of de achter het hele werkwoord te plaatsen. Meestal gebruiken we alleen een d: 'Ik ga lopend naar huis', 'Het meisje kwam zingend de trap op', etc. Ook in behorend bij blijft de -e meestal achterwege; de vorm met -e vinden veel mensen wat plechtiger. In sommige vaste uitdrukkingen komt wel de vorm met -de voor: 'Al doende leert men', 'Hij is ziende blind.' Zie hiervoor ook de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997).