Wat is het best: behartigenswaardig of behartenswaardig?

Het is allebei juist. Alle woordenboeken en spellinglijsten, ook onze eigen spellingwebsite Spellingsite.nu, vermelden beide vormen.

In de praktijk is zowel behartigenswaardig als behartenswaardig gangbaar. Beide woorden betekenen ‘de moeite waard om ter harte te nemen of te steunen’, ‘nuttig’. Taaladviesboeken raden doorgaans aan behartigenswaardig te gebruiken. Maar Jan Renkema (bekend van de Schrijfwijzer) vindt degenen die behartenswaardig afkeuren “overdreven strenge taalgebruikers”. Het werkwoord beharten werd vroeger gebruikt (het staat in het Woordenboek der Nederlandsche Taal). Het is volgens Renkema in principe mogelijk behartenswaardig daarvan af te leiden.

Zo is deze vorm trouwens hoogstwaarschijnlijk niet ontstaan. Het WNT schrijft: “De vorm behartenswaardig moet door verkorting worden verklaard; de mogelijkheid dat hier sprake is van een samenstelling met het sinds lang verouderde werkwoord beharten is, gezien den jongen leeftijd [van het woord behartenswaardig] (19de eeuw), onaannemelijk.” Het is dus onwaarschijnlijk dat de stam van het al eeuwen verouderde beharten opduikt in een woord dat ‘pas’ in de negentiende eeuw in gebruik komt.

Behartigenswaardig bestaat uit het werkwoord behartigen (‘ter harte nemen, met toewijding verzorgen’) en het bijvoeglijk naamwoord -waardig. Vergelijkbaar zijn aanmoedigenswaardig en noemenswaardig.