Is het barbecue met een c of barbeque met een q?
 

De juiste spelling is barbecue, met een c.

Barbecue wordt ook in het Engels vaak ten onrechte met een q geschreven. Dat komt doordat de laatste lettergreep net zo wordt uitgesproken als de letter q in het Engels. De gebruikelijke afkorting van het woord is om die reden ook bbq of BBQ (en begrijpelijkerwijs niet bbc of BBC).

Het Engelse woord barbecue komt van het Spaanse barbacoa. Van oorsprong is dit barbacoa een woord uit de indianentaal Taino, die op Haïti gesproken werd. Het woord luidde daar barbecoa. Daarmee werd een vlechtwerk aangeduid dat dienst kon doen als bed én als vleesrooster.

Ook autocue (‘scherm waarvan een tv-presentator tekst voorleest’) en cue (‘teken’) zijn met een c. Woorden als attaque (‘lichte beroerte’), cheque en plaque (‘tandplak’) worden met -que geschreven en eindigen in de uitspraak niet op [kjoe] maar op een [k]-klank.