Is het barbecue met een c of barbeque met een q?

De juiste spelling is barbecue, met een c.

Het Engelse woord barbecue komt van het Spaanse barbacoa. Van oorsprong is dit barbacoa een woord uit de indianentaal Taino, die op Haïti gesproken werd. Het woord luidde daar barbecoa. Daarmee werd een vlechtwerk aangeduid dat dienst kon doen als bed én als vleesrooster (zij het niet tegelijkertijd).

Barbecue wordt – ook in het Engels – vaak ten onrechte met een q geschreven. Dat komt doordat de laatste lettergreep net zo wordt uitgesproken als de letter q in het Engels. De gebruikelijke afkorting van het woord is om die reden ook bbq of BBQ (en begrijpelijkerwijs niet bbc of BBC); het bijbehorende werkwoord is ook bbq’en of BBQ’en.

Nog meer -cue of -que

Ook autocue (‘scherm waarvan een tv-presentator tekst voorleest’) en cue (‘teken’) zijn met een c. Woorden als attaque (‘lichte beroerte’), cheque en plaque (‘tandplak’) worden dan weer wel met -que geschreven: deze woorden zijn aan het Frans ontleend en eindigen in de uitspraak niet op ‘kjoe(w)’ maar op een k-klank.