Is apk-keuring juist? De in apk ('algemene periodieke keuring') betekent toch al 'keuring'?

Er is geen enkel bezwaar tegen het woord apk-keuring. Hoewel de k in apk inderdaad ‘keuring’ betekent en er voluit dus iets als ‘algemene-periodieke-keuring-keuring’ staat, is apk-keuring een correct Nederlands woord. Er zullen niet veel mensen zijn die het hebben over ‘de ap-keuring van de auto’.

Er zijn meer samenstellingen met afkortingen waarin een element meer dan één keer voorkomt: ADSL-lijn en ISBN-nummer bijvoorbeeld. ADSL betekent ‘asymmetric digital subscriber line’ en ISBN ‘International Standard Book Number’. of ‘de ADS-lijn’. ISB-nummer komt in vaktaal (bij uitgeverijen e.d.) wel voor, maar daarbuiten is ISBN-nummer heel gewoon.

De gedachte aan de letterlijke betekenis verschuift bij dit soort afkortingen naar de achtergrond: de afkorting wordt een begrip op zichzelf. Apk-keuring kan dan ook het best gezien worden als ‘keuring in het kader van het verschijnsel apk’, ADSL-lijn als ‘een lijn volgens het principe van ADSL’ en ISBN-nummer als ‘nummer volgens de ISBN-richtlijn’.

Meer voorbeelden

 • ABS-systeem (ABS = ‘antiblokkeersysteem’)
 • AEX-index (AEX = ‘Amsterdam Exchanges Index’)
 • apk-keuring (apk = ‘algemene periodieke keuring’)
 • bammoeder (bam = ‘bewust alleenstaande moeder’)
 • bommoeder (bom = ‘bewust ongehuwde moeder’)
 • bsn-nummer (bsn = ‘burgerservicenummer’)
 • gps-systeem (gps = ‘global positioning system’)
 • hbo-onderwijs (hbo = ‘hoger beroepsonderwijs’)
 • hiv-virus of hivvirus (hiv = ‘human immunodeficiency virus’)
 • IBAN-nummer (IBAN = ‘international bank account number’)
 • IP-protocol (IP = ‘internetprotocol’)
 • lcd-scherm (lcd = ‘liquid crystal display’)
 • mkb-bedrijf (mkb = ‘midden- en kleinbedrijf’)
 • NIPT-test (NIPT = ‘niet-invasieve prenatale test’)
 • PEPT-therapie (PEPT = ‘pain exposure physical therapy’)
 • pincode (pin = ‘persoonlijk identificatienummer’)
 • PMS-syndroom (PMS = ‘premenstrueel syndroom’)
 • pukcode (puk = ‘personal unblocking key-code’)
 • tl-buis (tl = ‘tube luminescent’)