Is apk-keuring juist? De in apk (‘algemene periodieke keuring’) betekent toch al ‘keuring’?

Apk-keuring is juist. Het is waar dat de k in apk ‘keuring’ betekent en er eigenlijk dus ‘algemene-periodieke-keuring-keuring’ staat. Toch is apk-keuring de gebruikelijke term. Er zullen niet veel mensen zijn die het hebben over ‘de ap-keuring van de auto’. Uiteraard is ook ‘De auto is naar de garage voor de apk’ goed.

Er zijn meer samenstellingen met afkortingen waarin een element in feite meer dan één keer voorkomt: ISBN-nummer bijvoorbeeld. ISBN betekent ‘International Standard Book Number’. ISB-nummer komt in vaktaal (bij uitgeverijen e.d.) wel voor, maar daarbuiten is ISBN-nummer heel gewoon.

De gedachte aan de letterlijke betekenis verschuift bij dit soort afkortingen naar de achtergrond: de afkorting wordt een begrip op zichzelf. Apk-keuring kan dan ook het best gezien worden als ‘keuring in het kader van het verschijnsel apk’ en ISBN-nummer als ‘nummer volgens de ISBN-richtlijn’.

Meer voorbeelden

 • ABS-systeem (ABS = ‘antiblokkeersysteem’)
 • ADSL-lijn (ADSL = ‘asymmetric digital subscriber line’)
 • AEX-index (AEX = ‘Amsterdam Exchanges Index’)
 • apk-keuring (apk = ‘algemene periodieke keuring’)
 • bammoeder (bam = ‘bewust alleenstaande moeder’)
 • bommoeder (bom = ‘bewust ongehuwde moeder’)
 • bsn-nummer (bsn = ‘burgerservicenummer’)
 • gps-systeem (gps = ‘global positioning system’)
 • hbo-onderwijs (hbo = ‘hoger beroepsonderwijs’)
 • hiv-virus of hivvirus (hiv = ‘human immunodeficiency virus’)
 • IBAN-nummer (IBAN = ‘international bank account number’)
 • IP-protocol (IP = ‘internetprotocol’)
 • lcd-scherm (lcd = ‘liquid crystal display’)
 • mkb-bedrijf (mkb = ‘midden- en kleinbedrijf’)
 • NIPT-test (NIPT = ‘niet-invasieve prenatale test’)
 • PEPT-therapie (PEPT = ‘pain exposure physical therapy’)
 • pincode (pin = ‘persoonlijk identificatienummer’)
 • PMS-syndroom (PMS = ‘premenstrueel syndroom’)
 • pukcode (puk = ‘personal unblocking key-code’)
 • tl-buis (tl = ‘tube luminescent’)