Is alweer goed gebruikt in de zin: ‘Het is alweer de tiende keer dat dit toernooi wordt gehouden’? 

Ja, alweer is hier juist. Het betekent hier iets als ‘inmiddels’. Het is één woord.

Alweer = ‘inmiddels’

Alweer heeft in ‘Het is alweer de tiende keer dat dit toernooi wordt gehouden’ de bijbetekenis ‘de tijd is ongemerkt snel voorbijgegaan’. Als er vooral veel nadruk moet liggen op de tiende keer (‘wat veel!’), ligt ‘Het is al de tiende keer dat dit toernooi wordt gehouden’ het meest voor de hand. Vergelijk ook:

 • Het is alweer twaalf jaar geleden dat ik hier kwam werken. (het lijkt veel korter)
 • Het is al twaalf jaar geleden dat ik hier kwam werken. (dat is behoorlijk lang geleden)
 • Onze dochter wordt alweer zeventien! (wat vliegt de tijd)
 • Onze dochter wordt al zeventien! (ze is geen kind meer)

Alweer = ‘opnieuw’

Alweer kan ook een versterking zijn van weer. Het betekent dan ‘nogmaals, opnieuw’.

 • Zij heeft weer gelijk gekregen. (dat is al eerder gebeurd)
 • Zij heeft alwéér gelijk gekregen. (dat is al zo vaak gebeurd)

Andere betekenissen van alweer

Alweer heeft nog meer betekenissen en gebruiksmogelijkheden:

 • De ene bus was nog niet vertrokken of de volgende kwam er alweer aan. (telkens een nieuwe bus)
 • Ik kan alweer een beetje lachen om het voorval. (zover ben ik hersteld van de schrik)
 • Is ze daar alweer? (dat heeft ze snel gedaan)
 • Hoe heet de president van Frankrijk ook alweer? (ik kan er even niet opkomen)

Alweer of al weer?

De schrijfwijze al weer is te verdedigen als weer zoveel betekent als ‘terug’. Er is daarom een subtiel verschil tussen de volgende twee zinnen:

 • Ben je er nu al weer? (met nadruk op nu; bedoeld is: ben je nú al terug?)
 • Ben je er nu alweer? (met nadruk op (al)weer; bedoeld is: ben je er nu opnieuw, wat is er nu weer?)