Krijgen afdelingen in een organisatie een hoofdletter?

Namen en dus ook afdelingsnamen beginnen met een hoofdletter, tenzij ze zó algemeen zijn dat het gewone woorden zijn (bijvoorbeeld marketing, boekhouding).

De namen van afdelingen krijgen een of meer hoofdletters: Industrial Products, afdeling Research and DevelopmentRiskmanagement & Modelvalidatie, Nucleaire geneeskunde. Woorden als afdeling, directie, sectie etc. zijn ‘gewone’ woorden; ze krijgen in principe geen hoofdletter:

 • Ze werkt bij directie Ruimte, Milieu en Vastgoed.
 • U kunt daarvoor terecht bij Burgerzaken.
 • Deze adviezen worden geschreven door de Taaladviesdienst.
 • Hij werkt op de afdeling Planning & Control.
 • Zij is manager van de afdeling Verkoop.
 • Op de afdeling Radiologie werken vrij veel specialisten.

In het Nederlands krijgen alleen echte, unieke namen een hoofdletter (anders dan in het Engels). Sommige afdelingsnamen zijn zo algemeen en gebruikelijk dat het in feite gewone woorden zijn. Soms zijn het niet eens zozeer aanduidingen voor afdelingen als wel voor vakgebieden (zoals marketing, boekhouding). Zulke veelvoorkomende aanduidingen worden bij voorkeur met kleine letters geschreven:

 • Ze hebben jaren op een boekhoudafdeling gewerkt.
 • Zij werken allebei op een afdeling communicatie.
 • Onze klantenservice krijgt veel complimenten.
 • Bij de administratie wordt het hardst gewerkt.
 • Op de derde etage bevinden zich de spoedeisende hulp, de polikliniek en de kinderafdeling.
 • Op hun afdeling radiologie werken vrij veel specialisten.

In de praktijk is soms zowel de hoofdletter als de kleine letter te verdedigen. In de zin ‘Zij is manager van de afdeling Verkoop bij een multinational’ benadrukt de hoofdletter dat de afdeling letterlijk zo heet. In ‘Zij is manager van de afdeling verkoop bij een multinational’ gaat het erom dat de afdeling zich met verkoop bezighoudt, net als de vele verkoopafdelingen bij andere bedrijven; hoe de precieze interne naam van de afdeling luidt, is niet bekend of niet relevant.