Kan aardige in ‘de aardige broer en zus’ zowel iets zeggen over de broer als over de zus?

Een bijvoeglijk naamwoord, zoals aardige, kan bij meerdere zelfstandige naamwoorden horen. Sterker nog, de meeste Nederlandstaligen zullen ervan uitgaan dat zowel de broer(s) als de zus(sen) aardig zijn, wanneer ze een van de volgende zinsneden lezen:

  • De aardige broer en zus …
  • De aardige broer en zussen …
  • De aardige broers en zussen …

De bovenstaande zinsneden zijn heel gewone samentrekkingen van:

  • De aardige broer en de aardige zus …
  • De aardige broer en de aardige zussen …
  • De aardige broers en de aardige zussen …

Zulke herhalingen van hetzelfde woord zijn erg nadrukkelijk, vandaar dat een herhaald woord kan worden ‘samengetrokken’ zoals dat heet. Dat betekent ook dat het juist anders verwoord wordt wanneer alleen de broer(s) aardig is/zijn. Bijvoorbeeld:

  • De zus en haar aardige broer …
  • De aardige broer en zijn zussen …
  • De aardige broers en de zussen …