Wat is goed: ‘Wij zijn de werkzaamheden aangevangen’ of ‘Wij hebben de werkzaamheden aangevangen’?
 

‘Wij hebben de werkzaamheden aangevangen’ is juist.

Hebben aangevangen

Aanvangen kan op twee verschillende manieren gebruikt worden, en afhankelijk daarvan is (een vorm van) het hulpwerkwoord van tijd zijn of hebben juist. Waarom is het hier hebben? Dat komt doordat erbij wordt gezegd waarméé iemand is begonnen, namelijk de werkzaamheden. Daarom is het hebben aangevangen in de volgende zinnen:

  • We hebben de werkzaamheden aangevangen.
  • We hebben niets met hem kunnen aanvangen.

Zijn aangevangen

Zijn aangevangen is goed als er juist niet bij staat waarmee iemand begonnen is, maar als de zin alleen maar zegt dát iets of iemand begonnen is. Dat is het geval in de volgende zinnen:

  • De wedstrijd is aangevangen.
  • De werkzaamheden zijn aangevangen.
  • Wij zijn eindelijk aangevangen.

Duidelijk taalgebruik

‘Wij hebben de werkzaamheden aangevangen’ is overigens wel een formele zin. Een stuk gewoner is ‘Wij zijn begonnen met de werkzaamheden’ of ‘We zijn gestart met de werkzaamheden.’