Wat is juist: 80-jarig of 80 jarig?

80-jarig, met streepje, is juist. Het geheel vormt een samenstelling. Samenstellingen worden zo veel mogelijk aaneengeschreven, maar tussen een cijfer en de rest van de samenstelling moet een streepje staan.

Ook tachtigjarig is mogelijk. Omdat het getal nu uitgeschreven wordt, is er geen reden om een streepje in te voegen. Bij lage getallen heeft het uitschrijven in letters meestal sterk de voorkeur (achtbaan) en bij hele tientallen vaak ook (tachtigjarig, tachtigmaal). Zie voor de criteria voor het wel of niet uitschrijven van getallen het advies over getallen in letters of cijfers.

Meer voorbeelden van samenstellingen met een cijfer:

 • 1-armig (eenarmig) (de 1-armige bandiet)
 • 1-benig (eenbenig) (een 1-benige voetballer)
 • 1-bloemig (eenbloemig) (een 1-bloemige anjer)
 • 1-cellig (eencellig) (een 1-cellig organisme)
 • 1-daags (eendaags) (een 1-daagse reis)
 • 1-eiig (eeneiig) (een 1-eiige tweeling)
 • 10-tonner (tientonner)
 • 100-ponder (honderdponder)
 • 1000-jarig (duizendjarig) (een 1000-jarig rijk)
 • 12-delig (twaalfdelig) (een 12-delige serie)
 • 12-hoek (twaalfhoek)
 • 12-kops (twaalfkops) (een 12-kops koffiezetapparaat)
 • 12½-jarig (twaalfenhalfjarig, twaalf-en-een-halfjarig) (een 12½-jarig jubileum)
 • 14-daags (veertiendaags) (een 14-daagse vakantie)
 • 16-tallig (zestientallig) (het 16-tallig stelsel)
 • 17e-eeuws (zeventiende-eeuws) (een 17e-eeuws schilderij)
 • 2-persoons (tweepersoons) (een 2-persoons hoeslaken)
 • 2-steens (tweesteens) (2-steens metselwerk)
 • 2-stelig (tweestelig) (een 2-stelige spitvork)
 • 2-talig (tweetalig) (een 2-talige opvoeding)
 • 24-urig (een 24-urige werkweek)
 • 25-jarig (een 25-jarig jubileum)
 • 3-baans (driebaans) (een 3-baans snelweg)
 • 3-duims (drieduims) (een 3-duims brandweerslang)
 • 3-koppig (driekoppig) (een 3-koppig monster)
 • 3-voudig (drievoudig) (een 3-voudige draai om de lengte-as)
 • 3e-rangs (derderangs) (een 3e-rangs filmacteur)
 • 36-urig (een 36-urige werkweek)
 • 4-hoofdig (vierhoofdig) (een 4-hoofdige directie)
 • 4-voudig (viervoudig) (een 4-voudig kampioen)
 • 40-urig (veertigurig) (een 40-urige werkweek)
 • 5-jarige (vijfjarige) (een 5-jarige overeenkomst)
 • 6-persoons (zespersoons) (een 6-persoons vakantiehuisje)
 • 65-plusser (vijfenzestigplusser)
 • 7-klapper (zevenklapper)
 • 8-baan (achtbaan)
 • 8-ponder (achtponder)
 • 8-urig (achturig) (een 8-urige werkdag)
 • 80-plusser (tachtigplusser)
 • 9-ponder (negenponder)
 • 90-plusser (negentigplusser)
 • 100-jarig (honderdjarig) (de Honderdjarige Oorlog)
 • 100-jarige (honderdjarige)
 • 100-plusser
 • €20-biljet, €50-biljet
 • D66-fractie
 • laat-17e-eeuws (laatzeventiende-eeuws) (een laat-17e-eeuws kunstwerk)
 • vroeg-19e-eeuws (vroegnegentiende-eeuws) (een vroeg-19e-eeuws kunstwerk)

In combinaties als 2 duizend, 3 miljoen en jaren 80 komt overigens geen streepje, maar een spatie, net als in 1 april. In samenstellingen als 2-duizendmetergrens, 3-miljoeneuroprijs, jaren-80-serie en 1-aprilgrap wordt volgens de witte spelling wel een streepje geplaatst. Zo wordt duidelijk dat alle onderdelen één geheel vormen. In tweeduizendmetergrens, driemiljoeneuroprijs, jarentachtigserie en eenaprilgrap is het invoegen van een streepje weer niet nodig. De officiële spelling schrijft een spatie voor in 2 duizendmetergrens, 3 miljoeneuroprijs, jaren 80-serie en 1 aprilgrap, maar kiest daarnaast eveneens voor tweeduizendmetergrens, driemiljoeneuroprijs, jarentachtigserie en eenaprilgrap. In de witte spelling worden 24-urige werkweek en 24-uursservice hetzelfde behandeld; volgens de officiële spelling zijn 24-urige werkweek en 24 uursservice verschillende gevallen.