Zinnen beginnen met een hoofdletter. Maar waar komt de hoofdletter als de zin met een cijfer begint, zoals in ‘75 aanwezigen hielpen mee om alles in goede banen te leiden’?

Er komt geen hoofdletter: de juiste schrijfwijze is ‘75 aanwezigen hielpen mee om alles in goede banen te leiden.’ Als het eerste complete woord van een zin een cijfer of symbool is, krijgt het tweede woord geen hoofdletter. De eerste zinsplaats is al ingenomen, dus de hoofdletter die het begin van de zin markeert, vervalt. Andere voorbeelden:

 • 39 doden bij zwaar busongeluk
 • 2,25% rente is niet spectaculair.
 • 06-nummers worden steeds sneller hergebruikt. 
 • & betekent ‘en’.
 • @-tekens gebruik je in mailadressen, Twitteraccounts, enz. 
 • #zinin komt dagelijks voorbij op Twitter.

Apostrof aan het begin van een zin

Als het eerste woord van de zin uit een apostrof en één letter bestaat, krijgt het eerste volledige woord wel alsnog de ‘ontbrekende’ hoofdletter; dit is historisch zo gegroeid. Voorbeelden:

 • ’s Avonds koelt het langzaam af.
 • ’s Morgens ben ik op mijn best.
 • ’s Ochtends is het nog fris.
 • ’t Is ook altijd wat met jou.
 • ’k Weet niet wat ik zeggen moet.

Met getallen gaat het nogal eens fout, mede doordat de spellingcontrole in tekstverwerkingsprogramma’s vaak automatisch zo staat ingesteld dat ergens in het begin van een zin een hoofdletter moet staan.