Française / française

Moet ik een hoofdletter schrijven in 'Hij is getrouwd met een F/française'?

https://onzetaal.nl/taaladvies/franaise-franaise/

Hoofdletters in filmtitels

Waar staan de hoofdletters in filmtitels?

https://onzetaal.nl/taaladvies/hoofdletters-in-filmtitels/

Hoofdletters aan het begin van de regel

Schrijf je mevrouw of mevr. met een hoofdletter in de adressering?

https://onzetaal.nl/taaladvies/hoofdletters-aan-het-begin-van-de-regel/

Hoofdletters in aanhef brief of mail

Waar moeten de hoofdletters in de aanhef van een brief of e-mail, zoals in geachte heer van der knaap?

https://onzetaal.nl/taaladvies/hoofdletters-in-aanhef-brief-of-mail/

Kerst / kerst

Wat is juist: Kerst of kerst? En Eerste Kerstdag of eerste kerstdag?

https://onzetaal.nl/taaladvies/kerst-kerst/

Accenten op hoofdletters

Kunnen op hoofdletters ook accenttekens gezet worden?

https://onzetaal.nl/taaladvies/accenten-op-hoofdletters/

Wetsnamen schrijven

Hoe schrijf je de naam van een wet?

https://onzetaal.nl/taaladvies/wetsnamen-schrijven/

Haakjes: hoofdletter bij zinsbegin of niet

Welk woord krijgt een hoofdletter als de zin begint met een woord dat tussen haakjes staat, zoals in: '(G/gemeentelijke) A/ambtenaren mengen zich in het landelijke debat'?

https://onzetaal.nl/taaladvies/haakjes-hoofdletter-bij-zinsbegin-of-niet/

Opleidingen en vakken met hoofdletter: geneeskunde / Geneeskunde

Krijgen schoolvakken en studierichtingen een hoofdletter?

https://onzetaal.nl/taaladvies/opleidingen-en-vakken/

75 Aanwezigen / aanwezigen hielpen mee

Zinnen beginnen met een hoofdletter. Maar waar komt de hoofdletter als de zin met een cijfer begint, zoals in ‘75 aanwezigen hielpen mee om alles in goede banen te leiden’?

https://onzetaal.nl/taaladvies/75-aanwezigen-hielpen/

Medicijnen: hoofdletter / kleine letter

Schrijf je een medicijn als paracetamol of ritalin nu met een hoofdletter of niet?

https://onzetaal.nl/taaladvies/medicijnen-hoofdletter-kleine-letter/

U / u

Moet het persoonlijk voornaamwoord u met een hoofdletter geschreven worden?

https://onzetaal.nl/taaladvies/u-u/

Hoofdletters in namen: Patsy Van der Meeren / Patsy van der Meeren

Waar komen de hoofdletters in de Belgische naam patsy van der meeren?

https://onzetaal.nl/taaladvies/hoofdletters-namen-belgie/

Hoofdletter na dubbele punt

Komt er na een dubbele punt een hoofdletter?

https://onzetaal.nl/taaladvies/hoofdletter-na-dubbele-punt/

Sinterklaasavond / sinterklaasavond

Wat is juist: Sinterklaasavond of sinterklaasavond?

https://onzetaal.nl/taaladvies/sinterklaasavond-sinterklaasavond/

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK