Niet staat normaal gesproken als losse ontkenning in de zin: ‘Niet rood, maar zwart’, ‘Dat wil ze niet zeggen.’ Maar soms wordt niet met een streepje aan een ander woord gekoppeld, zoals in niet-lidNiet is dan een ‘bijzondere bepaling’; het geeft een specifieke eigenschap aan. Het begrip een niet-lid is niet zomaar een ‘toevallige’ combinatie; het is een vaste combinatie, een categorieaanduiding: je hebt de categorieën leden en niet-leden:

 • Toegang is gratis voor leden; niet-leden betalen € 5,-.
 • Elk lid mag een niet-lid introduceren.

Meer voorbeelden van zelfstandige naamwoorden waarvan niet- deel uitmaakt:

 • niet-aangeslotene
 • niet-aanvaarding
 • niet-aanvalspact
 • niet-aanvalsverdrag
 • niet-bezitter
 • niet-cliënt
 • niet-gebruiker
 • niet-geleider
 • niet-gelovige
 • niet-ingeschrevene
 • niet-ingewijde
 • niet-ingezetene
 • niet-inwonende
 • niet-nakoming
 • niet-naleving
 • niet-ontvankelijkheid
 • niet-roker
 • niet-toelating
 • niet-toepassing
 • niet-toewijzing
 • niet-uitoefening
 • niet-vakman
 • niet-verbindendverklaring
 • niet-verschijning

Niet bestaand of niet-bestaand

Niet kan ook aan andere woorden dan zelfstandige naamwoorden gekoppeld worden. Bijvoorbeeld aan een werkwoord dat zelfstandig wordt gebruikt: het niet-roken, het niet-nakomen van iets. Ook met een bijvoeglijk naamwoord kan niet één woord vormen. In alle gevallen drukt de combinatie met niet- een vaste eenheid uit. Het gaat niet meer om een toevallige eigenschap die ontkend wordt, maar om een vaste eigenschap of categorie, bijvoorbeeld niet-commercieel tegenover commercieel en niet-ontvankelijk tegenover ontvankelijk. Voorbeelden zijn:

 • niet-aflatend
 • niet-begrijpend
 • niet-bestaand
 • niet-betalend
 • niet-beursgenoteerd
 • niet-bewust
 • niet-bindend
 • niet-commercieel
 • niet-confessioneel
 • niet-drogend
 • niet-erkend
 • niet-Europees
 • niet-fundamentalistisch
 • niet-gekozen
 • niet-gemotoriseerd
 • niet-gewenst
 • niet-gewild
 • niet-godsdienstig
 • niet-ijzerhoudend
 • niet-inflatoir
 • niet-inwonend
 • niet-magnetisch
 • niet-nakomen (‘het niet-nakomen van een verplichting’)
 • niet-officieel
 • niet-ontvankelijk
 • niet-opeisbaar
 • niet-opvolgen (‘Op het niet-opvolgen van dit bevel staat een straf’)
 • niet-overdraagbaar
 • niet-plaatsbaar
 • niet-reageren (‘Haar niet-reageren op mijn app maakt me ongerust’)
 • niet-roken (‘Vroeger moest je in de trein opletten dat je niet-roken ging zitten’) 
 • niet-sluiten (‘Het niet-sluiten van dakpannen wordt 'gapen' genoemd’)
 • niet-verbindend
 • niet-verschijnen (‘De rechter leidt uit het niet-verschijnen van de eiser af dat hij zijn verweer heeft opgegeven’)
 • niet-werkgerelateerd

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!