Enigszins heeft twee betekenissen: ‘een beetje’ en iets als ‘op welke manier dan ook’. Voorbeelden:

  • Ik was enigszins van mijn stuk gebracht.
  • Mag ik een enigszins voor de hand liggende vraag stellen?
  • Wil je als het enigszins mogelijk is morgen al om acht uur beginnen?
  • Als ik ook maar enigszins tijd kan vrijmaken, ga ik naar mijn moestuin.

Enigszins bestaat uit enig (‘een of ander’) en zin (‘manier, wijze’). De oorspronkelijke betekenis is dus ‘op een of andere manier’. De s’en in enigszins zijn overblijfselen van oude naamvallen: het zijn tweedenaamvals-s’en (‘genitief-s’en’) die gebruikt werden om bijwoorden te maken. Deze bijwoords-s komt bijvoorbeeld ook voor in eens (‘eenmaal’, afgeleid van het telwoord een) en in desnoods (‘zo nodig, in het uiterste geval, voor mijn part’).

Geenszins, anderszins, alleszins en veelszins

Ook in geenszins (‘helemaal niet’), anderszins (‘op een andere manier’), alleszins (‘in alle opzichten’, ‘hoe dan ook’) en veelszins (‘in meer dan één opzicht’) zitten twee s’en. Deze woorden zijn (net als enigszins) wel tamelijk ouderwets en formeel. Gebruik ze niet in teksten die voor een brede doelgroep begrijpelijk moeten zijn.

  • Maak je geen zorgen: ik voel me geenszins tekortgedaan.
  • Iemand die extra hard werkt of zich anderszins verdienstelijk maakt, krijgt een bonus.
  • Haar verzoek was alleszins redelijk.
  • De auditie was alleszins leuk, maar ik weet niet of ik de rol heb.
  • Ik voel me veelszins bevoorrecht.

Eeuwenoud

Enigszins is eeuwenoud. Het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands vermeldt dat het voor het eerst te vinden is in een tekst uit 1260 (alsenegssins).

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar. Neem contact op via

Bel 085 00 28 428 van 9.30 tot 12.00 uur (op donderdag tot 11.00 uur) en van 13.30 tot 16.00 uur Bel 085 00 28 428 van 9.30 tot 12.00 uur (op donderdag tot 11.00 uur) en van 13.30 tot 16.00 uur

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail