Beslissen en besluiten hebben beide de betekenis ‘de knoop doorhakken’, ‘bepalen wat er moet gebeuren’. Deze werkwoorden kunnen in de meeste zinnen allebei gebruikt worden. Er is wel een nuanceverschil:

  • ‘Het bestuur heeft beslist over de aanvraag’ betekent iets meer: het bestuur heeft zijn oordeel gegeven, het ‘vonnis’ is geveld.
  • ‘Het bestuur heeft besloten over de aanvraag’ betekent iets meer: het bestuur is eruit gekomen, het proces van besluitvorming is ten einde.

In beide gevallen heeft het bestuur de knoop doorgehakt, maar in de zin met beslissen ligt er dus meer nadruk op het oordeel/vonnis dat nu een feit is, terwijl in de zin met besluiten het overleg dat eerder gevoerd is sterker doorklinkt.

Beslissen past daardoor beter in bijvoorbeeld ‘We zullen op het laatste moment beslissen wie er mee mag’ en ‘De rechter heeft erover beslist.’ Besluiten past het best in bijvoorbeeld ‘We hebben al half en half besloten om ...’ en ‘Er werd unaniem besloten om ...’ Nu komt het proces van de besluitvorming sterker tot uitdrukking.

Beslissing en besluit

Hetzelfde nuanceverschil komt tot uiting bij beslissing (meer een oordeel of een definitieve keuze) en besluit (meer een eindpunt van een discussie, overleg of gesprek). Daardoor ligt een beslissing van de rechtbank het meest voor de hand (het gaat om het oordeel/vonnis). In ‘Mijn besluit staat vast: ik eet geen vlees meer’ is vooral sprake van het eindpunt van een besluitvormingsproces, waardoor besluit het best past. 

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar

Bel 085 00 28 428 Bel 085 00 28 428

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail