Zijn zo min mogelijk en zo weinig mogelijk allebei goed? En bestaat er verschil in betekenis?

Zowel zo weinig mogelijk als zo min mogelijk is correct. In de constructie zo ... mogelijk kan vrijwel elk bijvoeglijk naamwoord worden ingevuld (zo snel mogelijk, zo getrouw mogelijk), en de onbepaalde telwoorden veel, weinig en min.

Vaak wordt voor zo weinig mogelijk gekozen als het min of meer zelfstandig wordt gebruikt, zoals in de zin 'Ik doe het liefst zo weinig mogelijk [= bijna niets]'. Ook in bijvoeglijk gebruik is zo weinig mogelijk de eerste optie: 'Ik heb geprobeerd zo weinig mogelijk planten te vertrappen.' Het is immers ook weinig planten en niet min planten.

Zo min mogelijk komt veel voor in bijwoordelijk gebruik: 'Laat uw e-mailadres zo min mogelijk [= bijna nooit] achter op websites.'

In de praktijk worden de constructies door elkaar gebruikt. Ook 'Ik doe het liefst zo min mogelijk', 'zo min mogelijk planten vertrappen' en 'je mailadres zo weinig mogelijk achterlaten' zijn dus correct Nederlands. Overigens werd zoo min mogelijk in het historische Woordenboek der Nederlandsche Taal al omschreven als "zoo weinig mogelijk".

Min is een verouderd woord met de betekenis 'weinig'; behalve in zo min mogelijk komt het voor in net zomin als, evenmin en nietteminMin betekent van oudsher onder andere 'klein' of 'gering' (denk aan de zin 'Daar moet je niet te min over denken') en 'gemeen' ('Het is een minne kerel'). In de uitdrukking min of meer is min synoniem met minder, dat van oorsprong de vergrotende trap is van min.