Waar komt zijn kont tegen de krib gooien vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Zijn kont tegen de krib gooien betekent 'dwars gaan liggen', 'rebels zijn', 'juist niet doen wat er van je gevraagd wordt', 'in de contramine zijn'. Ook de variant zijn kont tegen de krib zetten komt voor.

Deze uitdrukking gaat terug op een vergelijking met vee: als dat tegendraads is, weigert het te eten, en duwt het dus niet zijn kop ín de krib (= de voederbak), maar keert het de krib zijn kont toe.

F.A. Stoett geeft een iets andere variant: zijn achterste tegen de krib zetten. Volgens Stoett gaat deze zegswijze terug op koppige paarden die niet uit de stal willen. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt iets dergelijks: "De kont tegen de krib, tegen den tuin gooien, zetten, een koppige, weerspannige, houding aannemen. Oorspronkelijk gezegd van paarden." Tuin moet hier hoogstwaarschijnlijk opgevat worden in de (inmiddels verouderde) betekenis 'omheining'. Het WNT vermeldt daarnaast zich (of: zijn gat) tegen de krib zetten, met de betekenis 'weerspannig zijn'.

Een andere verklaring die de ronde doet, is dat met kont oorspronkelijk de achterkant van een schip werd bedoeld, en met krib een bouwsel in een rivier dat dient om de breedte van de rivier te verminderen en het afschuiven van de oever tegen te gaan. De kont tegen de krib gooien duidde dan aanvankelijk op een situatie waarin een schip door de stroming wordt gegrepen en met z'n achterkant tegen een krib botst. Het belangrijkste bezwaar tegen deze verklaring is dat vroeger ook de kont tegen de tuin zetten voorkwam, een variant die niet in verband gebracht kan worden met schepen.