Wat is juist: ‘Koningin Máxima woof naar de menigte’ of ‘Koningin Máxima wuifde naar de menigte’?

De zin met wuifde heeft de voorkeur: ‘Koningin Máxima wuifde naar de menigte.’ De zwakke vervoeging wuifde - gewuifd is het oudst. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt bij wuiven dat dit werkwoord “in latere taal” ook sterk vervoegd werd, wellicht doordat schuiven - schoof - geschoven en buigen - boog - gebogen eveneens een sterke vervoeging hadden.

Van Dale neemt woof - gewoven op sinds de zevende druk (1950) mét de toevoeging “schertsend”. Op onze spellingwebsite Spellingsite.nu krijgt woof - gewoven het label ‘informeel, schertsend’. Sterke vervoegingen hebben wel vaker een grappig (bedoeld) effect, zoals in ‘Ik heb een horloge van m’n opa georven’, ‘Heb je nou al die koekjes opgevroten?’ en ‘Ik heb mijn appel gerolen voor een Mars.’ Geërfd, opgevreten en geruild zijn de gewone vormen.