Wat is de juiste vorm: woordvoerdster of woordvoerster?

Woordvoerster is zonder d tussen de r en de s. Woordvoerdster is dus niet goed.

Van het woord voeren kunnen twee vormen worden afgeleid die een persoon aanduiden. De mannelijke (en ook neutrale) vorm is woordvoerder. Die bestaat uit woord en de werkwoordstam voer, de uitgang -er, en de klank d, die de uitspraak vergemakkelijkt. Dat gebeurt in het Nederlands altijd als -er achter een woord komt te staan dat op een r eindigt: zwaar - zwaarder, ver - verder, huur - huurder. Daarom is het niet woordvoerer, maar woordvoerder.

De vrouwelijke vorm wordt met het achtervoegsel -ster gemaakt. Dat komt direct achter voer te staan; er komt in dit geval geen d tussen, want die voorkomt alleen de combinatie -rer, en de stam is ook niet voerd. Daarom is het woordvoerster, net als huurster (niet huurdster).

Hetzelfde geldt voor aanvoerder - aanvoerster (niet aanvoerdster), actievoerder - actievoerster (niet actievoerdster) en bewindvoerder - bewindvoerster (niet bewindvoerdster).