Wat is juist: 'De VS is een groot land' of 'De VS zijn een groot land'?

 

Zowel 'De VS is een groot land' als 'De VS zijn een groot land' is juist; de voorkeur gaat uit naar het enkelvoud. Als VS voluit wordt geschreven als Verenigde Staten, is het meervoud juist: 'De Verenigde Staten zijn een groot land.'

Na een meervoudig onderwerp volgt in de regel een meervoudige persoonsvorm: 'Op 29 juni komen veel veteranen naar Den Haag' (het onderwerp is veel veteranen, de persoonsvorm is komen). Dat is ook zo bij meervoudige namen van landen en instellingen:

  • De Verenigde Naties zoeken een oplossing voor het conflict in het Midden-Oosten.
  • Burgemeester en wethouders beslissen vandaag over de aanleg van een nieuwe parkeergarage.
  • De Malediven staan bekend om hun schoonheid.

Sommige van deze namen (zoals Verenigde Naties, burgemeester en wethouders en Verenigde Staten) kunnen ook afgekort worden. Dan wordt vaak meer gedacht aan het land of de organisatie als geheel. De meeste mensen hebben dan een voorkeur voor een enkelvoudig werkwoord:

  • De VN zoekt een oplossing voor het conflict in het Midden-Oosten.
  • B en W beslist vandaag over de aanleg van een nieuwe parkeergarage.
  • De VS benoemt de voorzitter van de Wereldbank.
  • GS van Noord-Brabant heeft een vergunning verleend. 

Het meervoud is bij deze afgekorte vormen niet fout, maar wel minder gebruikelijk. 

Bij bedrijfsnamen wordt bijna altijd een enkelvoudig werkwoord geschreven (en geadviseerd), ook als het om een meervoudige naam gaat, of de afkorting daarvan:

  • C&A heeft zowel in België als in Nederland diverse filialen.
  • Natuurmonumenten bezit in Nederland veel natuurgebieden.

Nederlandse Spoorwegen is een uitzondering: als deze naam voluit wordt geschreven, hebben veel mensen een voorkeur voor een meervoudig werkwoord: 'De Nederlandse Spoorwegen hebben weleens te kampen met vertragingen.' Bij NS wordt bij voorkeur een enkelvoud gebruikt: 'NS zet bussen in.'