Wat is de overtreffende trap van vies: viest of viesst?

Het is viest, en dus ook de vieste groente.

Sommige bijvoeglijke naamwoorden eindigen op een s. Als daar de uitgang -st van de overtreffende trap aan wordt toegevoegd, vallen de s'en samen: er staat er dus maar één.

  • boos - bozer - boost (niet boosst); het booste kind
  • mals - malser - malst (niet malsst); het malste vlees
  • vers - verser - verst (niet versst); de verste vis
  • vies - viezer - viest (niet viesst); de vieste groente
  • wijs - wijzer - wijst (niet wijsst); de wijste manje kunt maar beter de wijste zijn

Malst kan dus zowel 'meest mal' als 'meest mals' betekenen, en verst is 'meest ver' of 'meest vers'. Eventuele verwarring wordt door de context bijna altijd uitgesloten.

Wie boost(e), malst(e), viest(e) e.d. vreemd vindt klinken, mag trouwens gerust de omschreven vergrotende trap met meest gebruiken: meest boos/boze, meest mals(e), meest vies/vieze e.d. Een synoniem gebruiken kan natuurlijk ook, zoals kwaadst of smerigst.