Wat is juist: ‘De installateur verving de mobiele airco voor een vaste’ of ‘De installateur verving de mobiele airco door een vaste’?

Bij het werkwoord vervangen hoort het voorzetsel door: ‘De installateur verving de mobiele airco door een vaste.’

Veel mensen combineren vervangen met het voorzetsel voor, maar dat is niet juist. Het voorzetsel voor is wel juist bij twee synoniemen van vervangen: verruilen en inwisselen. Bijvoorbeeld:

  • Ze heeft haar luxeleventje in de stad verruild voor een eenvoudig bestaan op het platteland.
  • Je kunt airmiles inwisselen voor een dag in een pretpark.

Ook vervangen met komt weleens voor, wellicht onder invloed van het Engelse to replace with, maar dat wordt eveneens als een fout beschouwd.