Wat is juist: verdergaan of verder gaan?

Dat hangt van het zinsverband af.

In de volgende zinnen is verdergaan één woord:

  • Voordat je verdergaat: ik sta op het punt om naar Schiphol te vertrekken.
  • Ik ben benieuwd hoe het verhaal verdergaat.
  • Na de ruzie met mijn partner ben ik alleen verdergegaan met mijn bedrijf.

Verdergaan is hier één geheel; het betekent niet veel meer dan 'doorgaan'. 

Als verder en gaan niet zo'n vast geheel vormen, wat blijkt uit het feit dat verder op zichzelf ook veel nadruk krijgt, is verder gaan goed te verdedigen. In de volgende zinnen heeft verder tamelijk sterk de betekenis 'naar een volgende dimensie/bestemming/fase':

  • De bemoeienis van de overheid mag volgens sommigen niet verder gaan dan het handhaven van orde en rust.
  • Deze camping is erg druk; laten we nog een paar kilometer verder gaan.
  • Voor we verder gaan naar agendapunt 4, wil ik nog één ding opmerken.

Het verschil is vaak subtiel. In de officiële woordenlijst staat verdergaan als één woord vermeld; verdergaan kan officieel dus altijd aaneengeschreven worden. In onze eigen Spellingwijzer Onze Taal (2015) en op onze spellinwebsite Spellingsite.nu vermelden we verdergaan én verder gaan, waarbij we het hierboven genoemde gebruiksverschil weergeven.