Is het vandien of van dien in een zin als: 'Er wordt flink bezuinigd, met alle gevolgen van( )dien'?

Van dien wordt als twee woorden geschreven: 'Er wordt flink bezuinigd, met alle gevolgen van dien.' De vorm van dien is een restant uit een oudere fase van het Nederlands waarin veel woorden na een voorzetsel (zoals van) verbogen werden; dien is een naamvalsvorm van het aanwijzend voornaamwoord die.

Er zijn ook combinaties met dien die wel één woord zijn, zoals bovendien, nadien en sindsdien. Dit zijn bijwoorden die als opzichzelfstaand zinsdeel kunnen fungeren:

  • Bovendien moeten we de huisdieren niet vergeten.
  • Nadien hebben we nog vaak aan hem gedacht.
  • Sindsdien is ze vaak verhuisd.

Van dien is niet op die manier te gebruiken; het komt vrijwel alleen voor in combinatie met gevolgen of bezwaren

  • Het heeft vannacht uren geregend, met alle gevolgen van dien.
  • De wachttijd loopt soms flink op, met alle bezwaren van dien.