Wat is juist: iemand uitnodigen op een feest of iemand uitnodigen voor een feest?

Zowel op als voor is juist in iemand uitnodigen op/voor een feest.

Als het gaat om 'evenementen' (feesten, bruiloften, verjaardagen, jubilea, enz.), is zowel uitnodigen op als uitnodigen voor mogelijk. Een paar voorbeelden:

  • Ze waren niet uitgenodigd op/voor de bruiloft.
  • Ze heeft al haar oud-studiegenoten uitgenodigd op/voor haar promotie.
  • Wie nodig je allemaal uit op/voor de receptie?

Als het gaat om een bijeenkomst of gesprek past uitnodigen voor het best. Op is voor sommige taalgebruikers ook dan mogelijk, maar dat geldt niet voor iedereen.

  • Ben je ook uitgenodigd voor de lezing?
  • Wij nodigen u uit voor een sollicitatiegesprek.

Wat is het grammaticale verschil?

In uitnodigen voor een feest is voor een feest voorzetselvoorwerp. Voor is het vaste voorzetsel bij het werkwoord uitnodigen

In uitnodigen op een feest is het verband tussen het werkwoord uitnodigen en de woordgroep op een feest losser. Op een feest is een bijwoordelijke bepaling. Het kan als een plaatsbepaling worden benoemd: het geeft min of meer aan op welke 'plaats' de gasten verwacht worden.