Wat is juist: typefout of typfout?

Zowel typfout als typefout is correct. Volgens ons ligt typfout iets meer voor de hand dan typefout.

Typefout
Het woord typefout is een samenstelling van type en foutType is een zelfstandig naamwoord met verschillende betekenissen, waaronder 'gegoten letter'. Een typefout was van oorsprong een fout in het zetwerk: er stond een verkeerde (gegoten) letter in het zetsel. Tegenwoordig kent bijna niemand die technische achtergrond meer en is deze betekenis van type nauwelijks meer bekend. Type komt vooral nog voor in samenstellingen: typefouttypecursus en typemachine

Typfout
De samenstelling typfout bevat de werkwoordstam typ (die zónder e wordt geschreven; zie deze pagina): met een typfout wordt een 'fout bij het typen' bedoeld. De gedachte aan 'het typen' overheerst (en niet de gedachte aan 'het type'). Op dezelfde manier kan typcursus gevormd worden, voor een 'cursus om te leren typen', en typmachine voor een 'machine om mee te typen'. Samenstellingen als zetfout (van zetten) en tikfout (van tikken) zijn op vergelijkbare wijze opgebouwd. 

Een voordeel van typfout boven typefout is dat de spelling met typ automatisch de juiste uitspraak [tiepfout] oproept. De spelling met type kan een andere uitspraak suggereren: [tiepefout] of zelfs [taipfout].

Typfouten zijn overigens geen taalfouten – wie een typfout maakt, weet wel hoe het moet, maar het gaat uit slordigheid of gehaastheid verkeerd.