Is er verschil tussen een tweewekelijkse cursus en een tweeweekse cursus?

Ja: een tweewekelijkse cursus vindt elke twee weken plaats (dus steeds met tussenpozen van veertien dagen). Een tweeweekse cursus heeft een totale duur van twee weken; de cursus duurt veertien dagen (of vindt in elk geval in zijn geheel binnen een tijdsspanne van veertien dagen plaats).

Het woord wekelijks betekent 'elke week'. Die betekenis komt terug in samenstellingen daarmee: tweewekelijks is 'elke twee weken', driewekelijks 'elke drie weken', tienwekelijks 'elke tien weken', enzovoort.

Samenstellingen met weeks geven geen frequentie aan, maar een tijdsduur: 'zo veel weken durend'. Tweeweeks is dus 'twee weken durend', zesweeks 'zes weken durend', enzovoort.

Andere woorden die een gebruikelijke periode aanduiden, kunnen vaak ook op zo'n manier gebruikt worden:

 

frequentie ('elke ...')

tijdsduur ('gedurende ...', '... durend')

uur

-uurlijks

 • Op deze site vindt u twee-uurlijkse temperatuurmetingen.

-urig

 • De reeks bestaat uit acht twee-urige hoorcolleges.

dag

dagelijks

 • Op Nederland 3 worden dagelijks programma's voor jongeren uitgezonden.
 • De dagelijkse ochtendrituelen nemen al snel een uur in beslag.

-daags

 • Het driedaagse congres vindt van vrijdag tot en met zondag plaats.
 • We gaan een 28-daagse reis naar Nieuw-Zeeland maken.

week

-wekelijks

 • Dominique gaat wekelijks naar de kapper.
 • Zo’n tweewekelijkse fotocursus is veel prettiger dan een wekelijkse: je hebt meer tijd voor je opdrachten.

-weeks

 • Met zo’n drukke baan is een drieweekse zomervakantie hard nodig om uit te rusten.
 • Het collegejaar is verdeeld in achtweekse blokken.

maand

-maandelijks

 • Onze Taal is een zo goed als maandelijks verschijnend tijdschrift.
 • Die tweemaandelijkse filmclub is een geslaagd initiatief.

-maands

 • De filmster volgde een stevig viermaands afkickprogramma.
 • Een negenmaandse zwangerschap is best een prestatie.

jaar

-jaarlijks

 • De jaarlijkse kermis wordt altijd goed bezocht.
 • De Floriade is een tienjaarlijks evenement.

-jarig

 • In deze hoek vindt u de eenjarige planten.
 • Onze Taal haalt ongetwijfeld zijn honderdjarig bestaan.