Wat is juist: ‘Het gaat tussen John en ik’ of ‘Het gaat tussen John en mij’?

‘Het gaat tussen John en mij’ is goed. 

Tussen is een voorzetsel. Na een voorzetsel volgt altijd een niet-onderwerpsvorm van het persoonlijk voornaamwoord. Onderwerpsvormen zijn ik, jij/jehijzij/zehetwij/wejullie en zij/ze; niet-onderwerpsvormen (ook wel voorwerpsvormen genoemd) zijn mij/mejou/jehemhaarhetonsjullie en hen/hun

Andere vergelijkbare voorbeeldzinnen (de voorzetsels zijn vet gedrukt, de niet-onderwerpsvormen zijn cursief):

  • Dat is een meevaller voor jou en mij.
  • Ze vonden het erg gezellig met de kinderen en ons!
  • Hij sprak namens de organisatie en hemzelf.
  • Het gaat me om haar en de gevolgen voor haar bedrijf.
  • Het ging over hen en de ideeën die ze hebben. 
  • Dat zeiden ze tegen haar en Lisa.