Wat is juist: tot nog toe of tot noch toe?

Tot nog toe (met een g) is juist. Het betekent 'tot op heden', 'tot nu toe', 'tot dit moment', 'vooralsnog'. Nog betekent in tot nog toe iets als 'op dit moment'. Enkele voorbeeldzinnen:

  • Ik heb tot nog toe niets van haar gehoord.
  • Tot nog toe is er geen antwoord gekomen op deze vraag.
  • Wat heb je tot nog toe gedaan?

De spelling tot noch toe (met ch) komt weleens voor, maar is onjuist.  Noch duidt op een ontkenning; het betekent '(en) niet' (bijvoorbeeld in het is vlees noch vis).

Overigens komt totnogtoe ook weleens aaneen voor. Op zichzelf kunnen dit soort vaste combinaties samensmelten tot één geheel (vergelijk tot daaraantoe, vooralsnog, alstublieft en tezelfdertijd). Totnogtoe werd in de Spellingwijzer Onze Taal (1998) (het eerste Witte Boekje) zelfs als één woord opgenomen; ook Van Dale nam het in de edities van 1995 en 1999 aaneen op. Sinds 2005 wordt tot nog toe echter in geen enkel naslagwerk als één woord gegeven.