Wat is juist: iets ter beschikking stellen aan iemand of iets ter beschikking stellen van iemand?

Zowel ter beschikking stellen aan als ter beschikking stellen van is juist. Bijvoorbeeld: 'De overheid stelt geld ter beschikking aan/van gemeenten om de armoede te bestrijden.'

Voor sommigen legt ter beschikking stellen aan wat meer nadruk op de richting ('de overheid geeft het geld aan de gemeenten'), terwijl ter beschikking stellen van wat algemener, en soms ook formeler, overkomt. Denk aan vaste formuleringen als je lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap en ter beschikking gesteld van de regering.

Bij een andere zinsvolgorde is alleen ter beschikking stellen aan mogelijk. Bijvoorbeeld: 'De overheid stelt aan gemeenten geld ter beschikking.' Gemeenten staat nu vóór ter beschikking stellen. Het voorzetsel aan zou nu ook weggelaten kunnen worden.