Wat is het verschil tussen tegoed en te goed?

Tegoed is een zelfstandig naamwoord, het is een bedrag dat iemand bijvoorbeeld op zijn bankrekening heeft staan:

  • Ik heb een tegoed van € 3500,-.
  • Vraag jij ons tegoed even op?
  • Alle tegoeden zijn bevroren.

In te goed hebben en te goed houden betekent te goed 'te vorderen, op te eisen, nog te verwachten'. Volgens de officiële spelling is tegoed hebben en tegoed houden juist, maar wat ons betreft is de spatie na te ook goed te verdedigen.

  • Mijn zus heeft nog tien euro van me te goed. (officieel: tegoed)
  • Ik heb mijn vakantie nog te goed. (officieel: tegoed)
  • Je houdt nog een etentje van me te goed. (officieel: tegoed)

Te goed komt ook voor in zich te goed doen aan ('opeten', 'smullen van'). Officieel is het zich tegoed doen aan.

  • We deden ons te goed aan de muffins en bonbons. (officieel: deden ons tegoed)
  • We zagen een kudde schapen die zich te goed deden aan het malse gras. (officieel: zich tegoed deden)

Te goed wordt eveneens los geschreven in zinnen als: 'Jij bent te goed voor deze wereld' en 'Hij doet net of hij te goed voor ons is.' Ook volgens de officiële spelling wordt te goed zijn voor los geschreven.