Hoe vervoeg je het werkwoord dat bij sudoku hoort? Is het jij sudokuut of jij sudokut? En wat is het voltooid deelwoord?

Volgens de officiële spelling is de juiste vervoeging van sudokuen: jij sudokut - sudokude - gesudokud. Een niet-officieel maar goed te verdedigen alternatief is jij sudokuut - sudokude - gesudokuud.

Officieel: jij sudokut

De officiële spelling ziet ‘soe-do-koe-uhn’ als de standaarduitspraak van sudokuen. Omdat de stam sudoku voor het gehóór op een oe eindigt, komt de t direct aan de u vast: jij sudokut lijkt dus eigenlijk op ‘De duif roekoet’ (van het werkwoord roekoeën.)

Alternatief: jij sudokuut

Wat ons betreft is jij sudokuut ook te verdedigen. De u’s in sudokuen worden namelijk vaak als een uu-klank uitgesproken: ‘su-do-ku-uhn’. Jij sudokuut lijkt dan dus op ‘De haan kukelkuut’ (van het werkwoord kukelekuen). Op onze spellingwebsite Spellingsite.nu vermelden we deze vervoeging van sudokuen dan ook als een gangbaar en goed te verdedigen alternatief.

Niet goed: jij sudoku’t

Jij sudoku’t (met apostrof) is niet goed. De apostrof is wel juist in sudoku’s en sudoku’tje, maar niet in werkwoordsvervoegingen. De apostrof komt alleen voor in werkwoordsvormen als hij cc’t en zij sms’t. Deze vervoegingen zijn afgeleid zijn van afkortingen (cc en sms). Ook in bijvoorbeeld hij hobbyt en zij lobbyt komt geen apostrof, terwijl die wel voorkomt in hobby’s, hobby’tje en lobby’s.