Wat is juist: stencilen of stencillen?

Stencilen is juist, met één l. Ook cancelen en counselen hebben één l.

De klemtoon ligt bij deze drie werkwoorden duidelijk op de eerste lettergreep: ‘stén-suh-luhn’, ‘kén-suh-luhn’ en ‘káún-suh-luhn’. De tweede lettergreep krijgt geen nadruk, en de klinker in die lettergreep klinkt als een uh-klank. In dat geval wordt de l niet verdubbeld.

Enigszins vergelijkbaar is geselen (‘met een gesel slaan’), uitgesproken als ‘géé-suh-luhn’. De spelling gesellen zou de verkeerde uitspraak suggereren. In bijvoorbeeld kokkerellen is de dubbele l wél juist, omdat -rellen met een heldere en beklemtoonde è-klank wordt uitgesproken.