In welke boeken kun je de betekenis en herkomst van spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen vinden?

Hieronder staan enkele titels van goede boeken die de herkomst en betekenis van spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen geven.

  • Van Dale Spreekwoordenboek, Ton den Boon. Van Dale (2018). ISBN: 978 94 6077 445 4.
  • Van Dale Groot Uitdrukkingenwoordenboek, Hans de Groot (hoofdredactie) e.a. Van Dale Lexicografie (2006). ISBN: 978 90 6648 317 0.
  • Elk nadeel heeft zijn voordeel, en 2499 andere spreekwoorden. Van Dale modern spreekwoordenboek, Ton den Boon. Van Dale Lexicografie (2006). ISBN: 978 90 6648 070 4.
  • Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen, K. ter Laan. Het Spectrum (2003; ongewijzigde herdruk van de editie van 1956). ISBN: 90 274 7689 6.
  • Woordenboek van populaire uitdrukkingen, clichés, kreten en slogans, Marc De Coster. Sdu Uitgevers (2002). ISBN: 90 12 09266 3. Ook online te raadplegen via Ensie.nl.
  • Gezegden, Riemer Reinsma. Genootschap Onze Taal (1998). ISBN: 90 75566 93 x.
  • Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden, F.A. Stoett. W.J. Thieme & Cie (1923-1925). Ook online te raadplegen via DBNL.org.