Wat is juist: ‘Hiermee wordt een precedent geschept’ of ‘Hiermee wordt een precedent geschapen’?

Juist is: ‘Hiermee wordt een precedent geschapen.’ Het betekent: ‘hiermee creëren we een geval waarop men zich later gaat (of meent te kunnen) beroepen’.

Er bestaan twee werkwoorden scheppen: een met een zwakke vervoeging (scheppen - schepte - geschept) en een met een sterke vervoeging (scheppen - schiep - geschapen).

Scheppen - schepte - geschept

Scheppen - schepte - geschept heeft de betekenissen ‘putten, ergens uit halen’ of ‘zich verwerven, opdoen’. Deze betekenissen komen terug in zinnen als:

 • Thomas schepte zand in zijn emmertje.
 • Zij schepten een luchtje op de boulevard.
 • Tijdens hun wandeling schepten zij nieuwe adem voor de vergadering.
 • Hij schepte behagen in het verzamelen van wegwerpaanstekers.
 • Zij schepte moed uit de aanwezigheid van haar supporters.
 • Zij schepten troost uit de vele brieven die ze ontvingen.

Scheppen - schiep - geschapen

Scheppen - schiep - geschapen betekent ‘creëren, maken’. Deze betekenis is van toepassing in bijvoorbeeld:

 • Zij schiep een geheel eigen sfeer in haar appartement.
 • Onze nieuwe secretaresse heeft orde geschapen in de chaos.
 • Soms denk ik weleens dat zij voor het geluk geschapen is.
 • De nieuwe handleiding schiep gelukkig de benodigde duidelijkheid.
 • De klare taal van de directeur schiep enig licht in de duisternis.
 • De politica herkende zich niet in het beeld dat van haar was geschapen.
 • Er moeten meer banen worden geschapen in het midden- en kleinbedrijf.
 • Er werd ruimte geschapen voor een extra boekenkast.
 • Waarom is er niet eerst een duidelijk kader geschapen?
 • “Ik ben geschapen voor deze functie!”, riep de sollicitant zelfverzekerd.
 • Het bedrijf had te hoge verwachtingen geschapen bij zijn investeerders.

Ook in een precedent scheppen is ‘creëren’ bedoeld; vandaar dat ‘Hiermee wordt een precedent geschapen’ juist is.