Wat is juist: ’s avonds of ’s-avonds? En aan het begin van een zin?

Juist is ’s avonds: met een spatie, niet met een streepje. Aan het begin van een zin schrijf je ’s Avonds.

De woordcombinatie ’s avonds is een verkorting van des avonds: ‘in de avond, tijdens de avond’. Daarom staat er een apostrof voor de s (en niet erna), om aan te geven dat daar letters zijn weggelaten. Er komt geen streepje, net zomin als in des avonds.

Hetzelfde geldt voor onder meer:

  • andere dagdelen: ’s nachts, ’s morgens, ’s ochtends, ’s middags, ’s voormiddags, ’s namiddags;
  • weekdagen (en delen daarvan): ’s maandags, ’s woensdagsmiddags;
  • enkele seizoenen: ’s zomers, ’s winters;
  • een aantal speciale gevallen: ’s anderendaags, ’s werelds, ’s mans, in ’s hemelsnaam.

Begin van de zin

Aan het begin van de zin krijgt het woordje ’s geen hoofdletter; de hoofdletter ‘verschuift’ als het ware naar het eerste volledige woord. Het is dus bijvoorbeeld:

  • ’s Avonds moet ik geen koffie meer drinken.
  • ’s Ochtends zijn veel mensen nog niet zo actief.
  • ’s Winters maken we lange wandelingen.
  • ’s Werelds beste restaurant staat in Kopenhagen.
  • ’s Mans ijdelheid is stuitend.

Plaatsnamen

Er zijn ook plaatsnamen die met ’s beginnen. De meeste daarvan krijgen wel een streepje, zoals ’s-Gravenhage, ’s-Hertogenbosch, ’s-Gravenzande en ’s-Heerenberg. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld ’s Gravenmoer en ’s Herenelderen.