Dat s zomers en zomers allebei juist zijn, lijkt onlogisch als je dit woordpaar vergelijkt met ’s winters en winters, want alleen s winters is juist in de betekenis ‘in de winter’. Een zin als ‘Bo gaat winters nooit naar het strand’ is onjuist.

Zomers bestaat echter al eeuwen in de betekenis ‘in de zomer’. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt het al en geeft een citaat uit 1614 waarin het voorkomt: “De Vlo is een dierken dat Somers int gemeen, is Den Mensche quellende, als hy ruste begheert” (‘de vlo is een diertje dat de mens in de zomer vaak kwelt, net als hij naar rust verlangt’).

Betekenis van zomers

Een zin als ‘Bo gaat zomers naar het strand’ kun je overigens op twee manieren interpreteren: ‘Bo gaat in de zomer naar het strand’ én ‘Bo gaat zomers gekleed naar het strand.’ Meestal zal uit de context wel blijken wat er bedoeld is. Wie bang is voor verwarring, kan het best kiezen voor ‘Bo gaat ’s zomers naar het strand’ als ‘in de zomer’ bedoeld is.

Dinsdags en donderdags

s Zomers is niet de enige constructie waarin de ’s kan wegvallen. In ’s avonds, ’s winters, ’s morgens, ’s ochtends en ’s nachts blijft de ’s staan, maar in bijvoorbeeld dinsdags en donderdags is hij verdwenen, omdat de combinatie van s en d niet goed uitspreekbaar is.

’s Maandags

Maandags en ’s maandags, woensdags en ’s woensdags, vrijdags en ’s vrijdags, zaterdags en ’s zaterdags, en zondags en ’s zondags zijn allemaal juist. Een paar voorbeelden:

  • Sammie loopt woensdags en zondags hard.
  • Sammie loopt ’s woensdags en ’s zondags hard.
  • Vrijdags en zaterdags gaat dat winkeltje eerder dicht, en maandags is het gesloten.
  • ’s Vrijdags en ’s zaterdags gaat dat winkeltje eerder dicht, en ’s maandags is het gesloten.

Voor samenstellingen als (’s) maandagsmorgens, (’s) dinsdagsmiddags, (’s) woensdagsavonds en dergelijke geldt hetzelfde.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 2 steun je Onze Taal. Bedankt!

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar

Bel 085 00 28 428 Bel 085 00 28 428

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail