Op de achterpagina van het tijdschrift Onze Taal staat de rubriek ‘Ruggespraak’. Waarom krijgt dit woord geen tussen-n?

Ruggespraak is een ‘versteende samenstelling’: het woord is niet (direct) samengesteld uit rug en spraak. Versteende samenstellingen krijgen in de officiële spelling geen tussen-n.

Versteende samenstellingen

Ruggespraak is een leenvertaling van het Duitse Rücksprache, dat ‘het naar achteren spreken’ betekent; rugge heeft hier dus meer te maken met terug dan met het lichaamsdeel rug. Het Groene Boekje omschrijft dergelijke gevallen als volgt:

In sommige samenstellingen kunnen we de samenstellende delen nauwelijks of niet herkennen. We noemen ze versteende samenstellingen. Andere woorden zijn slechts in schijn samenstellingen.

In deze gevallen laat het Groene Boekje de tussen-n achterwege. Ruggespraak past daarmee in het rijtje apekool, dageraad, hagedis en duivekater

Samenstellingen waarin het woorddeel rug- wel min of meer letterlijk naar het lichaamsdeel verwijst, krijgen in het Groene Boekje verplicht wél een tussen-n: ruggengraatruggenmerg, ruggensteun, enz. De Spellingwijzer Onze Taal neemt deze woorden ook op zónder tussen-n, omdat deze varianten nog steeds vaak voorkomen.