Wat is juist als het om de overheid gaat: Rijk of rijk?
 

Als aanduiding voor 'de centrale overheid in Nederland of België', 'de Nederlandse of Belgische staat' is Rijk juist. De aanduiding is al lange tijd in deze vorm ingeburgerd, ook al is het officieel geen eigennaam. Enkele voorbeelden:

  • Dat is een taak voor het Rijk.
  • Het Rijk is een van de belangrijkste werkgevers van ons land.
  • Gemeenten hebben hierover afspraken gemaakt met het Rijk.

Er zijn ook enkele eigennamen waarin rijk een hoofdletter krijgt; de bekendste zijn het Romeinse Rijk en het Derde Rijk. In andere gevallen krijgt rijk een kleine letter. Het is bijvoorbeeld het rijk van de Maya's, het rijk van Karel de Groteiets naar het rijk der fabelen verwijzen en het rijk alleen hebben.

Samenstellingen met rijks- krijgen een kleine letter: rijksambtenaar, rijksinstelling, rijksoverheid, enz., tenzij het om een naam gaat: Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf. Het algemene woord rijksoverheid wordt in Nederland ook vaak als naam beschouwd en als Rijksoverheid geschreven, als synoniem van Rijk. Enkele voorbeelden:

  • Hoeveel jongeren ambiëren een carrière als rijksambtenaar?
  • De wegen worden onderhouden door Rijkswaterstaat.
  • De rijksoverheid kan regels opleggen aan lagere overheden.
  • Werken bij de Rijksoverheid is werken voor Nederland.