Wat is juist: de rechtelijke macht of de rechterlijke macht?
 

Juist is de spelling met een r: de rechterlijke macht. Dit is een verzamelterm voor 'alle instanties die rechtspreken'.

De woorden rechtelijk en rechterlijk hebben een verschillende betekenis:

  • Rechterlijk hoort bij rechter en heeft betrekking op een rechter of het rechtswezen. Rechterlijk komt vaak voor, onder meer in een rechterlijk ambtenaar, op rechterlijk bevelde rechterlijke waardigheid, een rechterlijk verbodeen rechterlijk vonnis en de rechterlijke organisatie.
  • Rechtelijk is het bijvoeglijk naamwoord bij recht; het betekent 'volgens het recht, wettig' of 'het recht betreffend, juridisch'. Dit woord komt voor in constructies als iets rechtelijk bezitten en geschillen van rechtelijke aard.

Er zijn veel woorden die op rechtelijk eindigen, zoals strafrechtelijk, bestuursrechtelijk, auteursrechtelijk en zakenrechtelijk. Deze woorden hebben betrekking op de genoemde vorm van recht (strafrecht, bestuursrecht, enz.); met het woord rechter hebben ze niets te maken. Ook in gerechtelijk staat er geen r voor -lijk; dit woord hoort namelijk bij gerecht in de betekenis 'rechtsprekend lichaam'.

Er zijn nauwelijks woorden die op rechterlijk eindigen. In de grote Van Dale (2005) komt alleen scheidsrechterlijk voor.