Is Ramadan een naam met een hoofdletter, of een gewoon woord met een kleine letter?

De ramadan wordt met een kleine letter geschreven. Het is een gewoon woord, omdat het eigenlijk de naam van een maand op de islamitische kalender is. Maandnamen uit andere tijdsrekeningen krijgen net als westerse maandnamen (januari, september) een kleine letter.

Omdat de ramadan een bijzondere betekenis heeft - het is de islamitische vastenmaand - denken veel mensen dat het onder de feestdagen valt. Toch is dat niet het geval. Het is geen feest- of gedenkdag, maar een wat langere periode. De benaming daarvan is geen eigennaam maar een gewoon woord, ook als het een tijdvak is dat voor gelovigen een extra lading heeft. Behalve voor ramadan geldt dat bijvoorbeeld ook voor advent, carnaval, vasten en veertigdagentijd. De enige uitzondering is de Goede Week voor Pasen (daarbij speelt ook het voorkómen van verwarring een rol).

Het feest waarmee het einde van de ramadan gevierd wordt, het Suikerfeest, krijgt wel een hoofdletter. Net als andere feesten en feest- of gedenkdagen geldt die benaming als een eigennaam. Vergelijk ook Aswoensdag na carnaval en Kerstmis na de adventstijd. De Arabische naam van het Suikerfeest, Ied-al-Fitr (of Eid el-Fitr, Id ul-Fitr) krijgt ook hoofdletters.