Wat is juist: product of produkt?

De juiste spelling is product, met een c.

Tot 1995 was zowel product als produkt juist. Die laatste vorm was de voorkeurspelling, de vorm met c was de toegestane spelling. Bij de spellingwijziging van 1995 is het systeem van voorkeur- en toegestane spelling afgeschaft, en sindsdien bestaat er voor verreweg de meeste woorden nog maar één correcte spellingwijze (al komen er ook nog steeds veel varianten voor in het Groene Boekje). Meestal werd dat de oude voorkeurspelling, maar bij product koos men voor de toegestane spelling. Dat gebeurde omdat we de c ook schrijven in de verwante woorden produceren en producent.

Helemaal consequent wordt de verdeling van c's en k's nooit. Zo is onder meer locatie juist naast lokaal en lokaliseren, en akkoord naast accorderen.