Waar komt de uitdrukking praten als Brugman vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Praten als Brugman betekent 'veel en met grote overtuigingskracht praten'. Dat betekent overigens niet dat degene die zo praat anderen altijd weet te overtuigen. De uitdrukking komt nogal eens voor in zinnen als 'Ik/hij/zij kon praten als Brugman, maar ...', waarop vaak iets volgt als 'ze luisterden niet' of 'ze gaven me mijn geld niet terug'. 

Deze zegswijze gaat terug op een historische figuur: pater Johannes Brugman (1400-1473). Hij was een minderbroeder (ook wel minrebroeder), oftewel een franciscaan. De franciscanen vormen een wereldwijde broederschap binnen de Rooms-Katholieke Kerk. De orde is gesticht door Franciscus van Assisi (1182-1226). Pater Brugman stond bekend om zijn vurige preken. Volgens F.A. Stoett is praten als Brugman al sinds de zestiende eeuw een vaste zegswijze.

De hoofdletter van de eigennaam Brugman is behouden gebleven in praten als Brugman, omdat een rechtstreekse als-vergelijking met pater Brugman zelf wordt gemaakt. Anders is dat met de eigennaam Thomas in het gezegde een ongelovige thomas; dit is een algemene aanduiding geworden. In een advies op deze website staan meer voorbeelden van eigennamen die hun hoofdletters verliezen omdat het algemene aanduidingen zijn geworden.